sprawozdanie 2010-2018

W czasie kadencji 2010-2018 gmina, poprzez maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych wykonała szereg istotnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz bardzo istotne inwestycje drogowe. Dokończono rozpoczęte inwestycje oraz rozpoczęto realizację nowych projektów.

To właśnie w tej kadencji zostały poprowadzone inwestycje wod-kan, zbudowano  solidne drogi o nawierzchni asfaltowej w Przywidzu oraz innych miejscowościach. Środki na budowę dróg pochodziły z środków rządowych ale tez z Urzędu Marszałkowskiego  i Agencji Nieruchomości Rolnych jak również wiele dróg wyremontowano we współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Kolbudy.

Wyjątkowym i nowatorskim działaniem był projekt publiczno-prywatny "Słońce w Przywidzu" czyli instalacje solarne dla mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej

W 2012 roku właśnie ten projekt  został wybrany najlepszym projektem ekologicznym w województwie a skali kraju uzyskał trzecie miejsce.

  • I za to samo 3 miejsce w kraju w konkursie Przyjazna Wieś 2012 r
  • wyróżnienie w  X  edycji konkursu „Teraz Polska – 2016
  • Laur Społecznego Zaufania- Instytut Badania Marki – 2017
  • Zielony Feniks – Kapituła Zielonego Feniksa -  za osiągnięcia za wdrażanie rozwiązań i technologii ecoenergetycznych – 2017
  • 3 miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej najlepiej wykorzystujących fundusze unijne w kategorii gminy wiejskie 2017r
  • Najlepszy Wójt kadencji 2014-2018 w plebiscycie Orzeł Samorządu pod patronatem Przewodniczącego Województwa Pomorskiego

Poza realizacją głównych zadań gminnych, inicjowałem powstawanie organizacji pozarządowych oraz grup, które dzisiaj prężnie działają i skupiają, tak jak"

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Przywidzu, zrzeszające osoby nawet z poza naszej gminy

Koła Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie Osób Starszych w Przywidzu czyli tzw. Uniwersytet III wieku.

Utworzenie młodzieżowej grupy PaT, promującej życie z dala od uzależnień, pierwszej gminnej grupy w skali województwa.

powołanie w 2012 roku, pierwsza w województwie (kraju?) klasy gimnazjalnej o profilu policyjnym.

powstanie Hospicjum Domowego im.św. Franciszka Xawerego, które służy chorym na choroby nowotworowe, w ostatnim stadium choroby, nie tylko z terenu naszej gminy – jeden z Fundatorów.

Okres, w którym przyszło mi służyć mieszkańcom, owocował również w wydarzenia kulturalne.

Niektóre z nich to warsztaty z piosenka Agnieszki Osieckiej, koncert Grażyny Łobaszewskiej,  a ostatnio Bazuna czyli impreza, która sprowadziła rzesze miłośników piosenki studenckiej.

W tym roku 2015 odbył się pierwszy Festiwal Rockblu, z odsłonięciem pomnika polskiego rocka i uhonorowaniem Zespołu Czerwone Gitary, poprzez nadanie promenadzie nad Jeziorem Przywidzkim, nazwy Bulwar Zespołu Czerwone Gitary. W roku 2019 Festiwal będzie obchodził swoje 5 lecie!

Ponadto Nasza Gmina była inicjatorem działań, które doprowadziły do powstania Polskiej Unii Mobilności Aktywnej ( współzałożyciel z m.Gdańsk i m.Malbork), Związku Międzygminnego Wierzyca.

Nasza Gmina przystąpiła, w tej kadencji, do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Nordy.

Bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, nie tylko Naszej Gminy, był zakup pierwszego nowego wozu bojowego na jednostki OSP w Przywidzu. Pojazd przekazano jednostce w 2014 roku

Kadencje 2010-2014 i 2014-2018 były okresem pracowitym owocującym w szereg inwestycji wodno-kanalizacyjnych, termomodernizacyjnych, społecznych (programy dla Dzieci i Seniorów)

Ze wszystkich inwestycji dzieci i młodzież wyróżniają budowę Skate Parku wraz z parkiem edukacyjnym również w Przywidzu oraz placami zabaw w kilku sołectwach.

To co cieszy, jednak wszystkich najbardziej to oddana do użytku hala widowiskowo-sportowa Arena Przywidz.