Kontakt

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Zimakowskiego

NIP: 604-020-88-04 REGON 381260792

Adres
ul. Chabrowa 13
Przywidz, 83-047

Email

feliks.mikulski@gmail.com

Pełnomocnik KWW

Feliks Mikulski

502 427 002

Konto

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

96 8335 0003 0400 1707 2000 0010